piha

Meillä ei ole ajatusta pihasuunnitelmasta

25.4.2018

Tontin raivaus ja maansiirtotyöt alkavat 1,5 viikon päästä. Tällä hetkellä urakoitsijan kanssa on sovittu talon, katoksen ja varaston sekä pinnoitettavien piha-alueiden pohjien tekemisestä, mutta olemme myös maininneet, että haluaisimme heidän tekevän samalla pohjat kasvihuonetta, kasvatuslaatikoita ja pergolaa varten. Mutta sitä ennen pitäisi tietää, mihin ne pohjat haluamme.

Helmi-maaliskuulla ajattelin, että aikaa pihan hahmotteluun on vaikka kuinka paljon, mutta niin vain aika alkaa käymään vähiin. Kummallakin lyö ihan tyhjää pihasuunnitelman suhteen. Olemme aiemmin asuneet kerros- ja rivitaloissa, joten pihan suunnittelusta ei meillä ole ennestään.

Yksinkertainen kuva tontin mitoituksesta ja hahmotelma pihan elementeistä

Yllä on tonttimme ääriviivat, rakennus ja katokset, ja kivetykselle suunnitellut alueet. Yllä on myös ajatuksemme siitä, minkä kokoisia pihalle sijoitettavat elementit olisivat. Kasvatuslaatikoita olisi kaksi ja niiden koko olisi 3 x 1 metriä. Niiden väliin jäisi metri ja kokonaisuuden ympärille 80 cm kulkutilaa. Kasvihuone olisi 7 neliötä, eli todennäköisesti sen koko olisi noin 3 x 2,5 metriä. Leikkimökki voisi olla mitoiltaan esimerkiksi 2,4 x 1,7 metriä. Ja pergolan kooksi haarukoimme 4 x 3 metriä. Pergolaan on tarkoitus sijoittaa ruokapöytä ja tuolit. Lisäksi pergolan läheisyyteen olisi mukava jäädä tilavaraus kesäkeittiölle.

Kuvassa näkyy myös tontin ympäristöä eli lännessä on katu ja etelässä pyörätie. Pohjoisen ja idän puolella on rajanaapurit. Myös sekä kadun että pyörätien toisella puolella on naapuritontteja. Kadun ja pyörätien varteen olemme suunnitelleet lauta-aitaa ja naapurien puoleisille rajoille pensasaitaa. Kadun ja naapureiden puoleisilla rajoilla saa rakentaa 4 metrin päähän rajasta (ilman naapurilta vaadittavaa suostumusta). Pyörätien puolella suoja-alue on 2 metriä.

Miten pihan elementit kannattaisi sijoittaa ja onko esimerkiksi pergolan koko järkevä?