rakennuslupa

Projektitietoa ja lupakuvat

21.3.2018

Avasin uuden sivun projektitiedolle. Se löytyy valikosta nimellä Projekti. Kokoamme sivulle projektiin liittyviä tietoja ja kuvia. Tällä hetkellä sivulta löytyy lupakuvat ja aikatauluhahmotelmaa.

Saimme viime viikolla Jukkatalolta lupakuvat. Teimme kaupantekovaiheen kuviin jonkin verran isompia ja pienempiä muutoksia ja lopulta hyvitysten ja lisäkustannusten ynnääminen teki meille reilun 1000 euron lisälaskun. Isoimmat muutokset olivat teknisen tilan siirto eteisen viereiseen vaatehuoneeseen ja huoneen muuttaminen arkieteiseksi, teknisen tilan siirrosta johtunut palo-osastoinnin muuttaminen, kylmänä pidettävän käyttöullakon lisääminen autokatoksen päälle ja kunnan vaatimien lumiesteiden lisääminen kaikille lappeille. Autokatos myös piteni 30 cm, jotta kodinhoitohuoneen ovelle saatiin tilavaraus esteettömyysmääräysten vaatimalle 1500*1500 mm tasanteelle.

Nyt rakennuslupa odottaa enää tontin laskua ja papereita. Teimme tonttikaupat 28.2.2018 ja kaupan piti olla selvä alle kolmessa viikossa, valitusajan umpeuduttua. Tuolla aikataululla meidän olisi pitänyt saada lasku ja muut paperit tämän viikon tiistaina, mutta maanantaina selvisi, että kauppa saa lainvoiman vasta ensi maanantaina 26.3.2018. Syytä en kysyessäni saanut. Olisiko joku voinut valittaa kaupasta? Ostimme tontin kunnan vuosittaisesta tonttijaosta, joten en jaksa uskoa tuohonkaan.

Laitoin tänään pankkiin viestiä, että maanantaina tarvitaan ensimmäinen lainaerä, että saamme tontin, verot, pikkukulut ja rakennusluvan maksettua, jotta saamme rakennusluvan heti maanantaina-tiistaina eteenpäin Lupapisteen kautta. Tähän ensimmäiseen isompaan kuluerään käytetään vanhan asuntomme myynnistä käteen jääneet varat (joista on jätetty sivuun vähän pelivararahaa, joka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön loppuvaiheessa joko koko lainan päälle tai mieluiten loppulainan sijaan).

//M

Muutoksia rakentamismääräyskokoelmaan vuoden 2018 alusta

9.3.2018

Suomen rakentamismääräyskokoelmaa ylläpitää Ympäristöministeriö. Ministeriön sivuilta napattua:

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL) määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Olennaiset tekniset vaatimukset koskevat rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä energiatehokkuutta. Lain 117 §:ssä annetaan olennaisten teknisten  vaatimusten lisäksi asetuksenantovaltuutus koskien rakennusten käyttö- ja huolto-ohjetta. Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet kootaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Kaikki voimassa olevat rakentamismääräykset löytyvät Ympäristöministeriön sivuilta kymmenen eri otsikon alta, muun muassa paloturvallisuus, esteettömyys, meluntorjunta ja ääniolosuhteet, ja energiatehokkuus. Kaikki rakentamismääräykset koskevat uudisrakentamista, mutta vain osa pientalojen rakentamista.

Monen kunnan rakennusvalvonnat ovat järjestäneet vuoden 2018 alusta voimaan astuneista määräyksistä infotilaisuuksia rakennusalan ammattilaisille. Meidän tulevan kotikunnan rakennusvalvonta avasi muutoksia myös meille amatööreille tontin varanneille järjestetyn infotilaisuuden yhteydessä. En lähde maallikkona avaamaan kaikkia muutoksia virheidenkin välttämiseksi, mutta listaan alle muutaman määräysmuutoksen, jotka mahdollisesti vaikuttavat tämän vuoden puolella rakennuslupaa hakevien suunnitelmiin. Ammattilaisilla muutokset pitäisi olla tiedossa, muuta ei ole pahitteeksi, vaikka itsekin on hereillä.

 • Erillistä teknistä tilaa ei lasketa enää kerrosalaan mukaan (ei merkitystä, onko sisäänkäynti sisä- vai ulkokautta).
 • Asuinhuoneen ja majoitustilan ikkunan tai sen osan on oltava avattavissa.
 • Asuinhuoneiston ja majoitustilan sisäisen portaan nousu saa olla enintään 19 cm ja etenemän tulee olla vähintään 25 cm.
 • Mikäli ikkunassa pitää olla turvalasi (alareuna alle 70 senttimetrissä), sen pitää olla turvalasia; uusi määräys ei salli turvalasin korvaamista 6 mm tasolasilla.
 • Lumiesteet pitää olla kaikilla lappeilla, joiden alla leikitään tai kuljetaan.
 • Takan ja puukiukaan savupiipun sekä liitin- ja yhdyshormin tulee olla T600-lämpötilaluokan mukainen (muurattu tai asetuksen mukaisesti rakennettu tehdasrakennettu teräspiippu). Muistelen myös, että infotilaisuudessa kerrottiin enemmänkin hormin suojaetäisyyksistä ja mm. puukiukaan hormin vaatimista suojapelleistä.
 • Hormin läpivienneissä on tiukemmat rakenteelliset vaatimukset, muun muassa vähintään 100 mm A1-luokan lämpöeristettä. Savupiippua ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on tarkastettu/katselmoitu.
 • Esteettömyyden puolella useita muutoksia, sekä kiristyksiä että huojennuksia, mm:
  • Rakennukseen johtavan kulkuväylän tulee olla vähintään 1,2 metriä leveä ja kaltevuus saa olla korkeintaan 5 astetta.
  • Rakennuksen ulko-oven avautumispuolella tulee olla vähintään 40 cm vapaata tilaa.
  • Ulko-oven edessä olevan tasanteen pitää olla vähintään 1,5 x 1,5 metriä.
  • Terassille ja parvekkeelle johtavan oven vapaa leveys pitää olla vähintään 80 cm, mutta sauna on poistettu asumista palvelevien tilojen listalta ja sen ovi saa olla kapeampi.

Se, miksi aloin kirjoittamaan aiheesta on se, että tällä viikolla meidän lupakuvavedokset käytettiin rakennusvalvonnassa kommentoitavana. Rakennusvalvonnan kommentti oli, että myös autokatoksesta kodinhoitohuoneeseen johtavan oven edessä pitäisi olla 1,5 x 1,5 metrin kokoinen tasanne. Eli terassi. Eli tanssitila. Eli autokatosta pitäisi pidentää reilusti, jos autoa ei haluaisi parkkeerata ihan tasanteeseen kiinni. Eli ensimmäinen moka itse suunnitellussa pohjassa?!

Laitoin puolipaniikissa sähköpostia pääsuunnittelijallemme/vastaavalle työnjohtajallemme ja googlasin määräyksiä ja niihin liittyviä tekstejä kuin maaninen orava. Yritin jopa soittaa ympäristöministeriössä istuvalle esteettömyydestä vastaavalla yliarkkitehdille saadakseni selvyyden siihen, pitääkö tasanne olla jokaisella ulko-ovella vai riittäisikö yksi. Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017) sanoo näin:

3 §
Rakennuksen sisäänkäynti

Rakennuksen ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä on oven ulkopuolella oltava vähintään 400 millimetriä.

Ulko-oven edessä olevan tasanteen on oltava vähintään 1500 millimetriä leveä ja vähintään 1500 millimetriä pitkä.

Teksti on melko itsestään selvä. Ulko-ovi kuin ulko-ovi. Mutta. Perustelumuistio valtionevoston asetuksesta rakennuksen esteettömyydestä sanoo näin:


Sen mukaan ulko-oven edessä olevan tasanteen olisi oltava molemmilta sivuiltaan vähintään 1 500 millimetriä. Vaatimus mahdollistaisi apuvälineellä tai lastenvaunujen kanssa liikkuvan sujuvan sisäänpääsyn rakennukseen.

Tässä oli minusta pieni oljenkorsi siihen, että kaikkia ulko-ovia ei tulkittaisikaan samalla tavalla. Luulisi, että riittää, että rakennukseen on sujuva käynti edes jostain ulko-ovesta, niin kuin esimerkiksi meidän selvästi pääoveksi tarkoitetusta eteisen ulko-ovesta.

Tästä löydöstä ja pääsuunnittelijan samansuuntaisista kommenteista piristyneenä laitoin rakennusvalvontaan viestiä Lupapisteen kautta ja ehdotin, kävisikö heille, että kodinhoitohuoneen ulko-ovelle tehtäisiin tilavaraus esteettömälle tasanteelle, mutta nyt se toteutettaisiin nykyisen elämäntilanteen mukaan. Rakennusvalvonta kuittasikin nopeasti, että tilavaraus riittää. Joten pidennämme autokatosta vähän. Vedoksissa autokatos on 7,2 metriä, joten pyydämme lisäämään siihen 30 senttiä, jolloin 6 + 1,5 m täyttyy. Samalla saamme varastoon vähän lisää tilaa, sillä pääsuunnittelijan (ja myös rakennusvalvonnan) ehdotuksesta erotamme teknisen tilan omaksi tilakseen, jolloin palo-osastointia voidaan muuttaa.

Kaiken kukkuraksi yliarkkitehti soitti minulle takaisin (olin yllättynyt ja jokseenkin nolostuksissani), kun tilavaraus oli jo ratkaissut tilanteen, ja juttelimme muutaman minuutin tästä vaatimuksesta. Ministeriö ei tietenkään ota kantaa yksittäistapauksiin, mutta kuulemma rakennusvalvonnat voivat tulkita määräystä eri tavoin. Esimerkiksi jonkun projektin kohdalla voitaisiin jossain kunnassa jopa katsoa, että mikäli yksi sisäänkäynti on selvästi pääsisäänkäynti, voitaisiin määräys unohtaa muiden sisäänkäyntien kohdalla kokonaan.

Koska lupakuvarintamalla ei tällä viikolla edistytty kovinkaan paljon, sillä sekä Jukkatalon piirtäjät että asiakasvastaava olivat talvilomalla, tarjosi tämä episodi vähän jännitystä ja tekemistä. Eh.

Viikon paras anti oli, kun kävimme kuvat läpi pääsuunnittelijan kanssa läpi alkuviikosta ja saimme hyödyllisiä kommentteja sekä määräysten täyttämiseen ja käyttömukavuuden parantamiseen että mahdollisiin säästökohteisiin. Kunhan saamme tiettyihin kustannusvaikutuskysymyksiimme kommentit Jukkatalolta alkuviikosta, voimme tehdä lopulliset muutospyynnöt lupakuviin. Saamme kuvat ja energiatodistuksen siis jo ehkä ensi viikolla. Muilta osin pääsuunnittelijamme onkin kasannut rakennuslupaa jo hyvälle mallille.

//M